/
132 Views0

 PM We Care – nasz cel  charytatywny na rok 2020 to rozszerzenie sponsorowania na kolejny region.

W tym roku dodatkowo co najmniej 500 sponsorowanych dzieci w Zimbabwe wraz z World Vision Deutschland e.V.

Pomóż nam im pomóc – razem możemy to umożliwić!

„Help us to help them – together we can make it possible!”

#pmwecare Vicki Sorg PM International